Sanjivani Shiksha Sadan
School

Sanjivani Shiksha Sa...

 +977-71-56789, 9857060789, 9825468689
MDS Printing & Advertising
Priniting Press

MDS Printing & Adver...

 +977-1- 4376111 , 9851140419
Nepal Udhamshil Pashu tatha Krishi Farm
LIvestock

Nepal Udhamshil Pash...

 9847036867
Rang Sansar
Color House

Rang Sansar

 +977-71-562945 , 9808061320
Gitanjali Chapakhana
Priniting Press

Gitanjali Chapakhana

 +977- 71-561229
Mitrata Ayurved Pharma & Upachar Kendra
Ayurvedic Clinic

Mitrata Ayurved Phar...

 +977-1-4360870 , 9813203072
Sodhkhoj Network
IT Business

Sodhkhoj Network

 +977-71-540359
Happy Land Fun Park
Park

Happy Land Fun Park

 +977-9860076692