Saleena Books & Stationary

  https://sodhkhoj.com/saleena-books-stationary     Stationery Distributor     pokhara     +977-61-540213 , 533586 , 9856027780 , 9804112797

हामिकहा स्कुल तथा कलेजका पुस्तक तथा स्टेसनरी पाईने ठाउँ 

Purple Publication & Distributor

      Stationery Distributor     Bagbazar     +977-1-4244114, 9851039228, 9617733567

यहीँ स्टेशनरी ,खेलकुदका सामानहरु होलसेल तथा खुद्रा मुल्यमा पाउनुका साथै फोटोकपी, लेमिनेशन पनि गरिन्छ ।